Rozwój osobisty. Czym może być sukces?

Rozwój to proces trwający całe życie człowieka. Na różnych jego etapach potrzeby i cele różnią się. Człowiek potrzebuje zmian. Wyzwania, zmiany i dostosowywanie się do nich napędzają motywację, są źródłem satysfakcji i celem życia. Dążenie do zmiany jest efektem działania wielu czynników, takich jak  m.in. osobowość człowieka, historia jego życia, otoczenie czyli ludzie z którymi przebywa jak informacje które do niego docierają. Czynniki te rodzą myśli, pomysły i potrzeby. Potrzeby wzbudzają próby dążenia do ich zaspokojenia. Zaspokojenie tych potrzeb możemy nazwać sukcesem. Może być nim wszystko, zarówno zdobycie lepszej pracy jak zmiana jej typu z mniej zależnej na bardziej niezależną, poznanie przyjaciół, partnera, żony męża, założenie rodziny, rozwój zainteresowań etc. Zbiór potrzeb jest nieograniczony tak jak liczba i rodzaj sukcesów może być nieograniczona.

Coaching – etapy pracy z klientem

  • Zdobywanie informacji o sobie

Podczas początkowych spotkani (zwykle 1-2 sesje) klient wraz z coachem zbierają o nim informacje. Celem jest zbudowanie samoświadomości klienta jak i zlokalizowanie mocnych stron i obszarów potencjalnie możliwych do rozwoju.

  • Ustalanie celów – wybór drogi w przyszłości

Na podstawie zebranych wspólnie z klientem informacji o nim, jego oceny potrzeb rozwojowych klient wybiera obszary nad którymi chcę pracować. Potrzeby te zostaną zamienione na cele i sposób ich oceny, po której klient będzie świadomy ich osiągnięcia.

  • Przeprowadzanie klienta przez zmiany – droga do osiągnięcia celów

Ten etap to właściwa praca nad osiągnięciem celów poprzez towarzyszenie, wspieranie klienta podczas zmian w celu osiąnięcia pożądanego rezultatu.

Rozmowa jeden na jeden z członkiem zespołu.

W tym wpisie skoncentruję się na pytaniach podczas rozmowy jeden na jeden z członkiem zespołu. Twoja rola to menedżer, lider. Częstotliwość spotkań raz na miesiąc bądź raz na dwa tygodnie.

Używając poniższych pytań w takiej lub podobnej formie umożliwiamy pracownikowi swobodnie wypowiadać się na poruszany temat. Założeniem który kieruje się prowadzący rozmowę jest to iż pracownik ma najlepszą wiedzę o temacie którego tyczy się rozmowa

Pytania związane z bieżącym projektem

Co ważnego wydarzyło się w projekcie w ostatnim czasie?

Co uznałbyś za najlepszą rzecz w projekcie która mogłaby się wydarzyć?

Co chciałbyś zmienić w projekcie?

O czym rozmyślasz w ostatnich tygodniach co jest związane z projektem? Co zajmuje Twoją uwagę?

Czy jest coś co ostatnio wydarzyło się z czego jesteś zadowolony?

 

Burza mózgów – rozgrzewka cz. 1

Poniższe ćwiczenia mają na celu wprowadzenie uczestników burzy mózgów w stan twórczego nastawienie, otwartości, twórczej atmosfery

Ćwiczenie: Zdjęcie Dziecka

Każdy uczestnik spotkania przynosi swoje zdjęcie gdy był/była dzieckiem. Umieść wszystkie zdjęcia na tablicy nie opisując ich. Poproś uczestników o odgadniecie które zdjęcie kogo przedstawia.

Ćwiczenie: Symbol

Każdy uczestnik przedstawia symbol który dla niego kojarzy się z twórczym myśleniem i opowiada dlaczego. Słuchając uczestnicy nie oceniają wyboru i wyjaśnienia.

Ćwiczenie: Symbol zespołu